main.css
0

 

  

 
Obchodovanie na burze formou zadávania príkazov cez terminál, na základe intuície, či podrobnej analýzy či už technickej, alebo fundamentálnej nemusí vyhovovať každému. Buď je príliš náročné na čas, alebo jednoducho nedostatok skúseností bráni obchodníkovi vstúpiť na trh so svojim väčšinou ťažko zarobeným kapitálom. Ako však vyriešiť dilemu, že na jednej strane máme dočasne voľné prostriedky a na druhej strane nás banky urážajú svojimi ponukami úrokov. Jednou z možností je zveriť prostriedky fondom, ktoré ich investujú za vás. V takom prípade však úplne stratíte kontrolu nad vašou investíciou. Je tu však ešte jedna možnosť, ktorá z vás urobí investora zodpovedného za zhodnotenie svojho kapitálu iba so základnou znalosťou práce na počítači. Podstata spočíva v tom aby váš obchodný systém   pracoval za vás automaticky otváral aj zatváral pozície vyberal zisky, či eliminoval straty a to bez vášho zásahu počas obdobia, keď je burza otvorená. Nazrime trošku do tajomstva devízových trhov. Internetový burzový obchod na FOREXe s cudzími menami, či inými nástrojmi sa uskutočňuje cez MT4 či MT5 platformu- obchodný terminál ktoré majú rôzne názvy u rozličných brokerov. InstaTrader - obchodný terminál InstaForexu umožňuje v plnom rozsahu nasadzovanie obchodných algoritmov, robotov či automatizovaných systémov, alebo ak chcete ekonomických poradcov. V prvom rade si vždy musíme uvedomiť, že burzový obchod je riziková činnosť, ktorá môže nielen znásobiť ale aj riadne zredukovať váš obchodný kapitál. Na druhej strane zvýšené riziko môže priniesť aj vysoké zisky. Zisky obchodníkov často vygumujú ich neskrotené emócie, nObrazok robotedostatok trpezlivosti, nízke či vysoké sebavedomie, zlá okamžitá dispozícia, nedostatok času. Základným pravidlom burzového obchodu je že každý môže získať iba toľko čo iný stratí, je to necielená snaha o to byť trpezlivejší, pohotovejší ako virtuálny partner pri takom istom terminály s tými istými informáciami aké máte vy len je na inom mieste. Necielená preto, že vášho virtuálneho partnera nepoznáte nesúťažíte s ním a je vám úplne jedno či zarobí alebo stratí svoj kapitál. Nejde o neho ide o vás. Vráťme sa k trhom. Ceny každého nástroja, s ktorým sa obchoduje na burzách sa v určitých časových obdobiach pohybujú v určitom intervale. Napríklad menový pár EUR/USD sa od druhej polovice roku 2008 pohybuje v intervale od 1,1873 do 1,5147. Ceny sa z bodu A do bodu B nevyvíjajú priamočiaro, ale v určitom časovom období vytvárajú určitý vzostupný, zostupný trend a niekedy sa správajú beztrendovo. Obdobie kedy ceny z dna tohto úseku vystúpia na vrchol trvá niekoľko mesiacov až rokov. Teoreticky ak má človek veľký kapitál a chybne vstúpi do pozície teda predá pri dne alebo kúpi pri vrchole musel by čakať mesiace s obrovskou stratou kým sa mu vráti blokovaný kapitál. Spravidla v určitom momente vystúpi z trhu, lebo sa snaží disciplinovane dodržať limit straty. V tom sa trh otočí a zrazu je cena tam, kde ju chcel mať ale neskoro. Keď sa to zopakuje párkrát stráca nielen peniaze ale aj sebavedomie. Na druhej strane keď z trhu nevystúpi trh pokračuje a stráca ďalej, niekedy podľahne mámivej možnosti otočiť pozíciu do trendu a hop práve vtedy akoby naschvál prichádza prudká korekcia. Skúsený obchodník si vie hneď predstaviť niekoľko hrôzostrašných scenárov s jednou spoločnou vlastnosťou – drzo prevetrávajú peňaženky obchodníkov. Každý môže mať zlé obdobie, ale nemalo by to byť pravidlo. Zaujímavé je, že kto sa dopúšťa chýb bude ich robiť stále, pretože autentické a zapamätateľné scenáre na devízových trhoch neexistujú. Teoreticky každý aj menej skúsený obchodník ovláda čo treba urobiť a neurobí to! Otázne je prečo a to nevie a nevysvetlí ani on sám. Ak niekto pochopí, kde robí chyby a dokáže to vysvetliť niekomu kto ovláda programovanie v MQL a ešte aj rozumie trhom môže vzniknúť alternatíva ako sa vyhnúť vlastným chybám. Alebo jednoduchšie stačí si vybrať program ktorý bude chápať a ktorý nebude robiť podobné chyby ako on sám. Takýchto „konfekčných“ programov sú tisíce a asi by bolo nemožné a drahé ich otestovať. Na internete nájdete aj mnohé programy zadarmo, ktoré poslúžia ako študijný materiál. V takomto programe stačí často nastaviť do 10 parametrov a nechať ho bežať na vami zvolenom, alebo jeho výrobcom doporučenom trhu. Samozrejme treba zabudnúť na bombastické reklamy so 4číselnými násobkami vkladov. Program treba starostlivo otestovať na živom obchodnom účte s malým lotom a veľkou pákou. U dobrého predajcu si nemusíte hneď obchodovací program kupovať stačí ak si ho prenajmete a počas mesiaca zistíte či bude pre vás užitočný. Ide hlavne o to aby sa program použil na trhy kde bol testovaný a aby fungoval v čo najširšom intervale trhových situácií. Naši partneri majú v ponuke pomerne širokú škálu obchodovacích programov, ktoré sa budeme snažiť nezávisle testovať a pomáhať inštalovať na Instaúčtoch našich klientov.
Download trading terminal Open demo account Open trading account