main.css
0

logo vonex

   

Spoločnosť Vonex s r.o. bola zaregistrovaná 11.10.1994, ako voľný pokračovateľ družstva VONEX, ktoré vzniklo v apríli 1990. Hlavný predmet činnosti tvorí obchod s neželeznými kovmi, s ktorými sa obchoduje na londýnskej burze kovov. Pôvodný predmet činnosti sa postupne pretransformoval na poskytovanie obchodno-technických služieb a ekonomického poradenstva, zameraného na obchodovanie na svetových  burzách. Základným atribútom tejto činnosti je komplexný prístup k burzovej problematike. Vonex s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov školenia vrcholových, ale aj výkonných pracovníkov rizikových manažmentov. Robí výber a inštalácie obchodných a informačných on-line systémov. Zastupuje slovenské subjekty pri uzatváraní zmlúv so zahraničnými brokerskými firmami. Sprostredkuje pre svojich klientov opčné a forwardové obchody na londýnskej burze kovov alebo na americkom COMEXe. Okrem štandardných postupov uplatňuje pri realizácii burzových obchodov aj vlastné know-how. Pri sprostredkovaní hedgingových obchodov spoločnosť dlhodobo spolupracuje s prestížnymi brokerskými firmami, ktoré sú členmi svetových búrz. V roku 2011 uzavrel VONEX s.r.o partnerskú zmluvu so spoločnosťou InstaForex companies Group, čo malo pozitívny vplyv na rozšírenie portfólia poskytovaných služieb pre širší okruh klientov. Retailoví aj inštitucionálni klienti získavajú profesionálnu podporu od prestížneho dynamicky sa rozvíjajúceho brokera, ktorý získal v posledných rokoch významné ocenenia. Okrem obchodov zameraných na realizáciu zisku, na devízových, alebo komoditných trhoch si klienti priamo dokážu zaisťovať aj fyzické obchody formou hedgingu. Klientom okrem asistencie pri otváraní účtov, poskytujeme aj odbornú pomoc formou školení, ako aj technickú podporu pri obchodovaní, zavádzaní AOS, či konfiguráciách VPS, ako aj mobilnej správy personálnych počítačov či serverov.
 
  • reklama
Download trading terminal Open demo account Open trading account