main.css
0

Hedging medi

 

Červený kov, ako  medi obchodníci často hovoria, patrí medzi najdôležitejšie priemyselne kovy a zároveň najstaršie obchodované kovy. Vyrába sa z povrchovo ťaženej rudy síranu mednatého. Surová meď sa rafinuje až do čistoty 99,9%. Táto kvalita predstavuje najčastejšie obchodovanú kvalitu tejto komodity. Ceny medi sa vyznačujú veľkou volatilitou. Obchoduje sa s ňou v dvoch významných centrách a to v Londýne na LME/London Metal Exchange/ a v New Yorku na divízii NYMEXu na COMEXe. Na Londýnskej burze sa obchoduje s 25T forwardom s exspiráciou od 48 hodín až do 63 mesiacov a na COMEXe s 25000 librovým futures kontraktom exspirujúcim v jednotlivých mesiacoch. Zaujímavé je, že keď si cenu medi v New Yorku a v Londýne prevedieme na spoločný základ, zistíme iba malé odchýlky. Vysoká cenové volatilita a široké použitie medi v rôznych odvetviach nútia obchodníkov s meďou k zaisťovaniu jej cien prostredníctvom hedgingu. Otvorenie si obchodného účtu u člena LME /Ring Dealing Members/ je veľmi zložitý proces, hlavne u firiem so zložitou akcionárskou štruktúrov. Členovia burzy nejavia záujem o malé firmy a základné kritéria, pre potenciálnych klientov sa pohybujú v desiatkach miliónov EUR. Napríklad spoločnosť s ročným objemom obchodu do 10 mil. eur nemá šancu stať klientom člena burzy, respektíve vyjednať si úverový rámec. Tu je hlavná príčina prečo sa burzový hedging nestal bežnou súčasťou ekonomickej činnosti firiem. Ako bolo spomenuté burzové ceny medi sú až na malé odchýlky rovnaké v Londýne či v New Yorku. Tak prečo túto skutočnosť nevyužiť a získať možnosť hedgingu medi jednoduchým spôsobom prostredníctvom otvorenia si obchodného účtu u InstaForex, kde sa dá obchodovať s meďou jednoducho elektronicky prostredníctvom InstaTrader terminálu. InstaForex umožňuje obchodovať až 3 mesiace futures medi čo zodpovedá londýnskemu základnému 3 mesačnému kontraktu. Na jeden 10000 USD Instalot  je potrebný margin  1500 USD a za jednu obrátku účtuje broker 30 USD pri celom lote. Samozrejme dajú sa obchodovať aj zlomky celého lotu napríklad 0,01 lotu predstavuje meď 100 USD. Toto má tiež obrovský význam na dôkladné zvládnutie a naučenie sa  techniky obchodovania na reálnom účte prakticky bez rizika. Adekvátne k tomu sa počítajú aj poplatky.  Inicializačný margin 25 T medi v Londýne predstavuje od 10.1.2012 20500 USD. Hodnota kontraktu  pri cene za tonu medi 8000 USD je 200000 USD. Margin na zahedžovanie 200000 USD čo je 20 Istalotov predstavuje 30000 USD. Pre našich  klientov sme pripravili malú utilitku, ktorá umožňuje prevod ceny v centoch na libru na cenu USD na tonu a tak obchodník nemusí v terminály nič prepočítavať pred zadaním objednávky. Takouto formou je možné eliminovať riziko časového nesúladu medzi nákupom a predajom medi, rolovať pozície do ďalších mesiacov a to všetko bez súčinnosti brokera iba na obchodnom terminály.  Celý princíp si objasníme na jednoduchom príklade malých spoločností ktoré sa zaoberajú zberom a spracovaním medeného odpadu resp. výrobou výrobkov s mosadze.

Príklad 1.    
V prevádzke sa zhromažďuje medený odpad v podobe nepoužitých medených káblov krátkych dĺžok, ktoré sa zabavujú izolácii a lisujú do kociek. Po získaní 5 ton čistej medi sa táto odváža do hute na spracovanie. Spracovateľská firma za nepravidelné dodávky zaplatí na základe settlementuz LME  v deň dodávky. V prípade  zostupného trendu má zberná firma opodstatnené obavy že sa cena v deň dodávky do hute uzavrie nižšie ako pri nákupe káblov na spracovanie a     tým zbytočne stratí. Preto si otvorí v deň nákupu materiálu predajnú pozíciu 4 Instaloty/40000 USD/ medi, ktoré uzavrie po zistení predajnej ceny od hute. Ak cena medi poklesne o 100 USD na tonu pri dodávke 5 ton získa o 500 USD menej, ale túto sumu získa späť uzavretím otvorenej pozície na medi.


Príklad 2.
Malá prevádza s pecou si vyrába mosadzné čapy na ďalšie spracovanie. V januári uzavrie kontrakt s dodaním mosadzných výrobkov do konca marca na pevnú cenu. Na splnenie zmluvy potrebuje nakúpiť 5 ton medených katód. Ak by nakúpila meď v januári  mala by blokovaný kapitál a prefinancovanie zásob by ju stálo nemalé prostriedky. Ak nakúpi meď tesne pred spracovaním hrozí riziko, že cena medi prekročí cenu kalkulovanú v kontrakte a zákazka môže byť dokonca stratová. Takže firma po si uzavretí kontraktu  s odberateľom výrobkov kúpi 4 InstaForex marcové loty medi, ktoré korešpondujú s cenou medi ktorá je zakalkulovaná v kontrakte výrobkov. V marci fyzicky nakúpi meď na trhu a uzavrie nákupné pozície. Ak cena medi išla hore tak rozdiel oproti kontraktu nestratí ale získa ho späť na burze.

Tieto dva príklady základného hedgingu sa dajú bezproblémovo zrealizovať na obchodnom terminály pričom otvorenie účtu aj so zaslaním fondov netrvá dlhšie ako týždeň. Keď si pripočítame k tomu 30% bonus z vložených prostriedkov a možnosť súbežného hedžovania menových kurzov tak je tu ideálny nástroj eliminácie rizika pri obchode s meďou aj pre menšie spoločnosti. V prípade záujmu či otázok neváhajte a kontaktujte nás mailom či telefonicky.

Download trading terminal Open demo account Open trading account