main.css
0


Hedging

     

 
Toto ťažko preložiteľné slovo sa stáva pre tých, ktorých pracovná činnosť súvisí s komoditami, softami, kovmi, či energiami či menovými kurzami dennou rutinou. Netreba v tom hľadať zázrak, ale vďaka uplatňovaniu tejto činnosti v praxi sa časté nočné mory, či bezsenné noci manažérov nahradili pohodou a spokojnosťou. Nadvláda fyzickej práce sa stále viac dostáva do úzadia, respektíve jej efektívnosť ovplyvňuje stále viac faktorov. Nie že by sme sa vedeli obísť bez fyzickej práce, ale fyzická práca stále viac závisí od jej finančného manažmentu, od globálnych informácií, informačných technológii ako od nasadenia síl jednotlivca. Ako to súvisí s hedgingom? Predstavte si, že rozhodujete o financovaní ťažby medenej rudy a jej spracovania do formy koncentrátu niekde v čílskej povrchovej bani. Z praxe je známa rovnica koncentrát + prepracovacie náklady predstavuje kov, teda jeho výrobné náklady. Akú má však tento kov reálnu hodnotu a pomaly sme doma. Existuje na to jednoduchá odpoveď? Ekonóm by povedal ak k výrobným nákladom pripočítame zisk dostaneme cenu. Aký zisk? Teoretik by argumentoval mierou zisku v regióne, odvetví, alebo slušnými mravmi v podnikaní, či historickými údajmi. Keď poviem, že 1000% zisku preháňam? Kúpi to vôbec niekto?, je to legálne? Jednoduchá odpoveď : Áno všetko je v úplnom poriadku, ceny medi sa odvíjajú od cien tohto kovu na londýnskej burze kovov/ London Metal Exchange ďalej len skratka LME/ . V burzovom ponímaní v teoretickej rovine cena žiadneho z kovov nemá limit. Spodná hranica predstavuje číslo väčšie ako 0 a vrchná hranica nie je stanovená. Vy, ako finančný manažér v bani ak máte šťastie, že sa nachádzate na vrchole cyklu ťažíte meď povedzme za 1500 USD za prepracovanie zaplatíte povedzme 500 USD a kov ktorý máte na sklade za 2000 USD predávate za 8500 USD za tonu. Vaše zisky sú na historickom maxime všetci sú s vami spokojní mzdy, či odmeny sú najvyššie v histórii, čo vy na to? Buď podľahnete ilúzii, že ste brilantný manažér, alebo začnete s hedgingom a stanete sa skutočne brilantným manažérom. Prečo, lebo ste prezieravý a viete že nič netrvá večne a že ceny medi nemajú problém vystúpiť z 1450 USD na 9000 USD ani klesnúť rýchlo a nečakane o pár tisíc USD. A vy chcete predávať svoju produkciu za 8500 USD aj nasledujúcich 5 rokov a udržať si svoje dobre platené miesto. Preto tu je hedging a jeho nástroje forwardy, futures, opcie a ich kombinácia. Stačí predávať za aktuálne ceny na burze a predaný objem až do exspirácie vám zaručí že si vo fyzickom obchode udržíte cenu, ktorá vám vyhovuje. V skratke ak predáte na burze 1000 ton medi za 6000-8500 USD na 63 mesiacov vopred tak môžete tento objem predávať za aktuálnu hodnotu aj v prípade že ceny na burze a teda aj na fyzickom trhu klesnú povedzme o 5000 USD. Ak to neurobíte tak vašim nadriadeným a predovšetkým akcionárom bude tých 5000 USD za tonu medi určite chýbať a chybu budú hľadať, kde inde ako vo Vás. A tak si pomaly začnite baliť veci a hľadať nový job. Pre hedgingu existuje jednoduchá rovnica čo stratíme nepriaznivou zmenou ceny pri fyzickom obchode to získame pri uzatvorení hedgingových pozícií na burze a naopak. Hedging nám vlastne umožňuje preklenúť riziko v prípadoch keď výroba či predaj vo fyzickom obchode majú odstup, počas ktorého sa môže cena predmetu markantne zmeniť. Zoberme si manažéra, ktorý zodpovedá za predaj medených káblov. Cena medi sa na dne cyklu pohybuje okolo 2000 USD a zrazu bomba veľká čínska modernizácia energetického systému celého kantónu. Tisíce kilometrov medených káblov počítaných v miliardách dolárov a firma zvíťazila v ponukovom konaní, seriózny prístup, prijateľné lehoty a prijateľná cena. Zákazka na sedem rokov. Nutné investície do zariadenia, technológie, nové pracovné tímy a manažér okrem najtučnejšej odmeny dostal aj titul manažér roka. Ale na čosi sa akosi pozabudlo. Manažér si síce vytvoril cenovú rezervu 1000 USD nad aktuálne ceny, čím vlastne dosiahol historické cenové maximum dodávky ale necítil sa ohrozený a nehedgoval, pretože cena medi v zákazke bola najvyššia za 130 rokov. Čo sa stalo z najlukratívnejšej zákazky spoločnosti? Nočná mora vedenia, akcionárov a samozrejme náš manažér pracuje v inom obore lebo stratil kredit na ktorý poctivo pracoval 15 rokov. Pri spomenutí jeho mena v brandži sa začal uvádzať slogan „ to je ten, čo nehedgoval a takmer zruinoval firmu. Mal smolu, pretože už v prvom roku prekonala cena medi na burze historické maximum a pokračovala až do úrovní 8500 USD. V druhom roku už firma dodávala káble bez zisku a zákazku ukončila zadlžená na pokraji bankrotu. Nasledujúcich 5 rokov akcionári len snívali o tučných dividendách. Stačilo na burze nakúpiť prekalkulované množstvo medi na 63 mesiacov vopred za cenu od 1500 do 2000 USD a všetko by bolo inak. Odpoveď na otázku kto dnes potrebuje hedging k prežitiu by zabrala veľa miesta. Podľa nás dozrel čas, dozvedieť sa viac o tejto oblasti skôr, ako bude neskoro. No a vedieť, ako sa v praxi dá využiť táto metóda eliminácie bezsenných nocí neuškodí pracovníkom žiadnej spoločnosti, pracujúcej v oblasti kde sa narába s burzovými cenami. Samozrejme hedging je možné uplatňovať v rôznych formách. Platí že čím zložitejšia metóda tým je aj drahšia. Hedgovať komodity na zaistenie fyzických obchodov je dôležité, ale často nepostačujúce. Uveďme si príklad. Ukrajinská spoločnosť si objedná u českého výrobcu medené trubky, ktorými chce nahradiť staré v chladiacom zariadení elektrárne. Je to dodávka na celý rok pri cene medi 7500 USD za tonu plus náklady spracovania vo výške 1000 USD. Aktuálny krížový kurz EUR/USD je 1,355 to znamená že prepočítaná cena medi v dodávke je 5535 €. Dodávateľ si zaistí prostredníctvom hedgingu na burze nákup medi na aktuálnej cene na jednotlivé mesiace roka v kótovanej cene USD. Týmto aktom si zaistí že nebude nakupovať meď na výrobu trubiek drahšie ako sa dohodol v zmluve pretože prípadný náras ceny na fyzickom trhu získa späť pri uzatvorení nákupného kontraktu medi na burze. Navonok je všetko v poriadku cena medi na burze osciluje v prvom polroku okolo 7500 USD a krížový kurz sa drží v priemere na 1,355. Začiatkom druhého polroku začne euro oslabovať voči USD a jeho kurz klesne na 1,250. Cena medi na domácom trhu týmto stúpne na 6000€. Keďže dodávateľ sa nezaistil proti zmene kurzu, pri nákupoch materiálu na zhotovenie trubiek stráca v druhom polroku takmer 500€ na tone medi. Stačila maličkosť otvoriť si terminál InstaTrader a predať zodpovedajúci počet lotov kurzu €/USD na cene pri kurze ktorý kótoval pri uzavretí dodávateľskej zmluvy. Ak máte otvorený obchodný účet útvar podpory Vám rád odpovie a vysvetlí všetky otázky ohľadne hedgingu konkrétneho prípadu ak ho podrobne naformulujete.

Viac o hedgingu

 

 
 


Download trading terminal Open demo account Open trading account